Feminismen i allt

3 september, 2014  av Denise Danielsson

”Jämställdhet handlar inte om gynnsamhet, jämställdheten handlar om mänskliga rättigheter”. Som nummer tre i serien med debattinlägg inför valet går Denise Danielsson ut. Denise är en av grundarna till nätverket Genusmaffian.

Lagom till slutspurten av valrörelsen 2014 publicerar vi en rad debattinlägg med fokus på alla människors lika värde och rättigheter, med bidrag från en rad kunniga opinionsbildare och politiker från Norrbotten.

Syftet med serien är att öka medvetenheten och förståelsen för andra människors situation, för att stärka de krafter i samhället som arbetar för att alla ska ha samma värde och rättigheter oavsett vem man är, var man kommer ifrån och vem man föddes som.


När man ska fundera kring viktiga politiska åtgärder som skulle främja jämställdheten i länet dyker en mängd förslag genast upp. Avskaffandet av delade turer, mer pengar till kvinnojourer, barnomsorg på obekväm arbetstid, jämställda löner, trygga gator och uppvärdering av kvinnligt kodade yrken är bara några av alla de åtgärder som är viktiga för att vända skutan mot mer jämställda breddgrader.

Åtgärderna som behövs för att jämställdhetssäkra Norrbotten går inte att enbart få ner i välformulerade rubriker. Det är inte så det fungerar. Jag har insett att för att få ett jämställt län måste feminismen få plats i det politiska rummet hela tiden.

Feminism till sin definition handlar om att erkänna könsmaktsordningens existens, att gå med på premissen att män är en överordnad grupp i samhället – politiskt, ekonomiskt och socialt. Feminismen som den vi praktiserar i en av Luleås feministiska grupper Genusmaffian har ett intersektionellt perspektiv.

Intersektionalitet är ett begrepp som myntades av den svarta kvinnan Kimberlé Crenshaw för att hon tyckte att den feministiska analysen om kön inte räckte för att beskriva det förtryck hon upplevde. Att ha ett intersektionellt perspektiv är att inse att det finns flertalet olika förtryck i samhället som samspelar och på olika sätt påverkar människors liv. En feminism utan det perspektivet är, i mina ögon, uddlös.

Den intersektionella feminismen säger oss att vårt samhälle är ett samhälle fyllt av sociala strukturer som begränsar och förtrycker människorna som lever i det. Det finns maktstrukturer mellan kön, klasstillhörigheter, funktionalitetsgrad och etniciteter, för att nämna några.

Norrbotten beskrivs som ett län där vi som inte är män inte riktigt har tillträde eller en plats.

Norrbotten är ett län som ofta beskrivs som ett län där gubbigheten är stark och orubblig. Norrbotten beskrivs som ett län där vi som inte är män inte riktigt har tillträde eller en plats. Det här är en hemskt tråkig och snäv bild av Norrbotten, det vet vi alla som bott här. Det vi också vet är hur smärtsamt sann den här beskrivningen kan vara.

För snart två år sedan startades ett feministiskt nätverk bland Luleås ungdomar som snart fick namnet Genusmaffian. Redan från första dagen suckade vi över att vi ens behövdes. Är det sant att vi ska behöva diskutera hen med våra lärare? Är det verkligen sant att vi på allvar måste förklara problemet i att skämta rasistiskt eller om våldtäkt? Är det på riktigt att vi fortfarande möter avhumaniserade bilder av kvinnor i våra skollokaler? Det kändes inte verkligt när vi samlades med våra gemensamma erfarenheter.

Det var så mycket som var så fel och så förlegat och så är det ju fortfarande. Ja, det är förfärligt att bli klappad på huvudet av medelålders män i kommunhuset eller att forma nyckelknippan som ett knogjärn i jackfickan i rädsla för att möta en våldtäktsman på väg hem från stan. Det är en förfärlig verklighet, inte bara i Luleå och Norrbotten utan i hela Sverige.

Parallellt med den feministiska vågen ser vi högerextremismens vår. Nu står de i valstugor som vilka andra politiker som helst men det är de inte. Kanske virrar vi ibland bort oss i sakpolitiken så att vi endast ser Sverigedemokraterna som ett parti som har andra lösningar än de andra partierna. Den ideologi som Sverigedemokraterna grundar sig på är den radikala motsatsen till den intersektionella feminismen. Den ideologi som finns bakom alla colgate-leenden och högerpopulism är en ideologi som hatar rasifierade, kvinnor, hbtq-personer och dem med normbrytande funktion.

Jämställdhet handlar inte om gynnsamhet, jämställdheten handlar om mänskliga rättigheter.

Norrbottens politiker behöver, om vi på allvar ska vända på jämställdhetsskutan, först och främst ta till sig den intersektionella feminismen och dess analys. När våra nyvalda politiker tillträder maktens lokaler i höst behöver varje politiker med en jämställdhetssträvan inse vad feminismen innebär och se att feminismen berör alla politikens områden. Att arbeta feministiskt kan aldrig vara att göra små punktinsatser på olika ställen. Det borde vara lika självklart att säkerställa att de politiska förslagen gynnar jämställdheten som det är att se till att de är ekonomiskt hållbara.

Norrbotten ska inte bli ett jämställt län för att gynna befolkningstillväxten eller för att ge oss ett gott ansikte utåt. Norrbotten ska bli ett jämställt län för att människor är lika värda och förtjänar samma rättigheter. Jämställdhet handlar inte om gynnsamhet, jämställdheten handlar om mänskliga rättigheter. Det är därför min stora önskan inför den kommande mandatperioden att våra politiker tar jämställdheten på allvar, att de tar på sig de så kallade genusglasögonen och aldrig tar av sig dem igen.

Denise Danielsson
Genusmaffian
Twitter: @frokendeniseHur får artikeln dig att känna?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Vill du kommentera artikeln? Vi har tills vidare lagt ner våra kommentarfält och satsar i stället på att föra dialog i sociala medier via Twitter och Faceboook. Om skribenten valt att offentliggöra sina personliga kontaktuppgifter så hittar du dessa ovan.
Gillade du den här artikeln? Läs också: