Niklas Nordström: ”Sluta spela på människors okunskap om ACE”

3 juni, 2015  av Niklas Nordström

Nu pågår den nordiska flygövningen Arctic Challenge Exercise, ACE, där Luleå är en av flygbaserna. Övningen kommer att göra ett stort och positivt avtryck i Luleå och Norrbotten.

Jag är stolt över att kunna visa upp Luleå och vårt Norrbotten för utländska besökare. Lika stolt är jag över att vi i Sverige och Luleå har förmåga att via F21 arrangera en flygövning av denna klass. Det är centralt att svenska flygdivisioner kan delta i övningen och öka förmågan tillsammans med våra grannländer och andra att skapa säkerhet i vårt närområde.

Enbart i Luleå räknar vi med cirka 7 000 hotellnätter och en omsättning på tvåsiffriga miljonbelopp som gynnar våra lokala företag, ger jobb och tillväxt. Detta i sin tur genererar skatteinkomster som sedan kommer att komma alla invånare till del.

Under våren har dock ett antal protester mot övningens hörts. Det är i huvudsak människor som vill göra populistiska politiska poäng på sina protester och inte sällan människor utan anknytning till vår del av landet. Talande för detta är att F21s informationsmöte i Luleå om övningen endast hade fem besökare.

De två vanligaste argumenten som framförs i protesterna är att ACE skulle var en Nato-övning och att övningen skulle reta upp Ryssland. Inte minst Vänsterpartiet och dess ledare Jonas Sjöstedt har hörts påstå detta. Inget kunde vara mer felaktigt och det vet självklart en så rutinerad politiker som Jonas Sjöstedt och hans kollegor. Han och Vänsterpartiet vet exakt hur riksdagens och regeringens beslut ser ut och att det inte överhuvudtaget har med Natomedlemskap att göra.

ACE är en nordisk övning som arrangeras av Sverige, Norge och Finland. Man turas om att leda övningen. 2013 leddes den av Sverige, i år leds den av Norge och 2017 kommer den att ledas av Finland.

Till ACE bjuder Sverige, Norge och Finland in andra länder för att delta. Liksom tidigare år är det huvudsakligen europeiska deltagarländer, men även USA deltar. Vissa deltagarländer är med i Nato, vissa är med i EU och sen finns förstås också Schweiz som varken är med i Nato eller EU. Det skulle med andra ord vara lika lite korrekt att kalla ACE en EU-övning, men rubrikerna blir naturligtvis inte lika uppseendeväckande.

Syftet med ACE är att samöva flygstridskrafter från flera länder för internationella militära insatser under FN-mandat. Detta är något varje land är skyldigt att göra enligt FN-stadgans artikel 45, som kräver att medlemsstaterna ska ”hålla sina luftstridskrafter omedelbart tillgängliga för samordnad internationell tvångsaktion”, dvs FN-insatser. Att sedan ett svenskt deltagande i ACE också fördjupar det nordiska försvarssamarbetet och framförallt också förbättrar vår egen försvarsförmåga, säger sig självt.

Vissa debattörer uttrycker oro för att ACE ska reta upp Ryssland.

För det första har årets övning varit annonserad i två år, dvs innan man invaderade Ukraina. Ryssland valde å andra sidan så sent som i mars att genomföra en oannonserad, dubbelt så stor flygövning som ACE med 80 000 soldater och sjöstridskrafter längs gränsen till Finland och Baltikum.

För det andra skulle det vara att erkänna och legitimera Rysslands överhöghet över såväl svensk som finsk och norsk självständighet om övningen ställdes in. Det kan knappast vara någons mening. Vi är samtliga demokratier där vi värnar ett internationellt system som bygger på människors fri- och rättigheter. Det har Ryssland ingen rätt att begränsa.

Övningar såsom ACE syftar ytterst till att försvara de demokratiska värden som vi står för i Luleå, Norrbotten och i Sverige. Just de värden som ger ACE-motståndarna möjlighet att uttrycka sina åsikter. Det vore dock klädsamt om dessa kunde hålla sig till argument och fakta som faktiskt stämmer, och inte spela på människors okunskap.

 

Niklas Nordström

Niklas Nordström
Kommunalråd, Luleå

 

Fotnot: Niklas är också ordförande i Föreningen Svenskt Flyg, som har som syfte ”att att stärka förtroendet för det kommersiella flyget och flygindustrin så att dessa ges möjligheter att verka och utvecklas i Sverige”. Saab, som tillverkar JAS 39 Gripen, är medlemmar i branschorganisationen för den del av verksamheten som rör civilt flyg. Svenskt Flyg har inte som uppdrag att stärka det militära flyget.Hur får artikeln dig att känna?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Vill du kommentera artikeln? Vi har tills vidare lagt ner våra kommentarfält och satsar i stället på att föra dialog i sociala medier via Twitter och Faceboook. Om skribenten valt att offentliggöra sina personliga kontaktuppgifter så hittar du dessa ovan.