”Gör plats för hemtjänstens proffs”

14 september, 2015  av Zara Leghissa

Hemtjänsten tycks ständigt närvarande i nyheterna nuförtiden. Dagligen rapporteras om knappa resurser, brister och sönderstressad personal, oroliga anhöriga och äldre som ytterst får bära konsekvenserna för en felstyrd verksamhet.

För de allra flesta av Kommunal Norrbottens medlemmar som arbetar inom hemtjänsten är detta vardag. De hinner inte med de arbetsuppgifter de är ålagda att göra. Tidspressen är hög och färdtiden mellan vårdtagarna obefintlig. Arbetsmomenten är tunga, arbetsuppgifterna är många och arbetsmängden är stor.

Personal kör bil i mörker efter hala, dåliga vägar med vilt efter vägarna och snöfall vilket kräver koncentration för att inga olyckor ska ske.

Det förekommer otrygga timanställningar. Extra rader, där vikarier arbetar och blir anställda månad för månad, är mer regel än undantag.

De deltidsarbetande välfärdsarbetarna är alldeles för många.

Sjuktalen, arbetsskador samt arbetssjukdomar för de anställda ökar och personalomsättningen likaså.

Det råder brist på vikarier.

Arbetsskiften är ofta långa, en del är 12 timmar. Dessa arbetspass består av två raster, en halvtimme varje gång, den första rasten kan börja klockan 10.30 och den andra 14.30. Långa avstånd till vårdtagarna innebär lång körtid som inte är inlagda i schemat. I praktiken innebär tidpressen och de korta rasterna att personalen inte hinner ta rast.

Det råder stora brister gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivare har ingen dialog med personalen innan förändringar ska göras.

Det finns även betydande brister gällande riskbedömningar hemma hos enskilda brukare. Här utförs sällan riskbedömningar och handlingsplaner.

De anställda har sällan personalmöten och hinner sällan ses under arbetsskiften.

Kompetensutveckling, reflektionstid och friskvårdsinsatser lyser med sin frånvaro.

De äldre och sjuka får möta många undersköterskor, vilket inte bidrar inte till kontinuitet och trygghet – varken för vårdtagare, personal eller anhöriga.

De anställda upplever att de inte har någon påverkansmöjlighet.

Är det här är okej? Nej, det tycker inte vi på Kommunal.

Marknadslogiken från tillverkningsindustrin, new public management, har fått råda länge nog inom hemtjänsten. En inrutad detaljstyrning utan marginaler, där människors behov pressas in i minutblock. Det är varken rimligt eller värdigt att en verksamhet som vårdar och tar hand om människor styrs på samma sätt som en löpande band-verksamhet.

Undersköterska är ett framtidsyrke. Att äldreomsorgen/hemtjänsten har ett skriande behov av rekrytering har uppmärksammats av såväl experter som arbetsgivare och politiker. Samtidigt saknas en långsiktig och modern plan för utvecklingen av denna framtidsbransch.

Kommunals rapport ”Plats för proffsen – ett alternativ till NPM i hemtjänsten” visar att en annan hemtjänst är möjlig. En modern, människovänlig och innovativ hemtjänst, som ger omsorgspersonalen större utrymme och ansvar att planera de tilldelade hjälp- och stödinsatserna, besluta över arbetsmetoder och organisation. Låt de anställda som jobbar närmast de äldre få använda sin kunskap, de har erfarenheten och kompetensen att se vad som behövs. De är proffsen.

Kommunals modell utgår därför från det flexibelt omsorgsrationella, istället för kortsiktig detaljstyrning. Det betyder att de äldres behov får styra – man individanpassar omsorgen på dagsbasis och ger de äldre en sann valfrihet istället för att bara få välja mellan utförare.

Grundläggande för en bra hemtjänst är också en hög personalkontinuitet. Dessutom måste personalen ha tillräckligt med tid för att hinna uppfatta den äldres behov och handlingsutrymme för att tillgodose behoven. Det är inte helt självklart i dagens hemtjänst.

Många äldre har komplexa behov av vård och omsorg, och idag finns inte en bra struktur för att hantera detta. För att kunna ta ett nödvändigt helhetsansvar för den äldres samlade behov av vård och omsorg, bör hemtjänsten därför organiseras i team med olika yrkeskompetenser.

Det avancerade och mångfacetterade arbete som utförs inom hemtjänsten kräver adekvat vård- och omsorgsutbildning. Utred yrkeslegitimation för undersköterskor.

Att personalen ges ökat ansvar och tilltro och de äldre får ett individanpassat inflytande har alla att vinna på. Gör plats för proffsen, och låt hemtjänsten ta steget in i framtiden!

Zara Leghissa
Avdelningsordförande
Kommunal NorrbottenHur får artikeln dig att känna?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Vill du kommentera artikeln? Vi har tills vidare lagt ner våra kommentarfält och satsar i stället på att föra dialog i sociala medier via Twitter och Faceboook. Om skribenten valt att offentliggöra sina personliga kontaktuppgifter så hittar du dessa ovan.
Gillade du den här artikeln? Läs också: