Leghissa: Det är ju jag som kör! Eller…?

4 november, 2015  av Zara Leghissa

Kommunal släppte i dagarna rapporten ”Men vem kör egentligen?”. Rapporten analyserar brett upphandlad busstrafik. I centrum står hur dagens upphandlingar skapar otrygghet och problem för trafikens anställda.

Det påstås ibland att bussförare är ett av de tryggaste yrken som finns. Att som anställd förlora sitt jobb när en upphandlad trafikperiod löper ut och att tvingas söka om tjänsten på nytt är inte trygghet, tvärtom.

När de anställda sedan söker om sina tjänster hos den nya entreprenören så kan de mötas av krav på att ”provjobba” och erbjudas otrygga visstidsanställningar istället för tillsvidareanställningar. Med tanke på de svårigheter som finns idag gällande rekrytering av personal i branschen är detta en fullkomligt absurd hållning.

Det finns en stor brist på utbildade bussförare. Vi behöver därför förbättra arbetsvillkoren och göra branschen mer attraktiv- inte tvärtom.

Regeringen Löfvén har uttalat att man tänker åtgärda de brister inom den offentliga upphandlingen som Alliansregeringen struntade i under sina år vid makten. I väntan på dessa förbättringar måste våra beslutande politiker i Norrbotten säkra personalens anställningstrygghet.

Som ansvarstagande politiker innebär det att införa krav på övertagande av personal i trafikupphandlingar. Kravet innebär att företagen ges samma förutsättningar att konkurrera samtidigt som personalen får en anständig anställningstrygghet.

En del invänder att frågorna om anställningstrygghet och villkor endast bör hanteras inom ramen för kollektivavtalsförhandlingarna, men parterna kontrollerar inte upphandlingarna och dess krav. Det viktiga arbete som görs mellan parterna kan därför aldrig fullt ut garantera de anställdas trygghet och arbetsvillkor. Det finns alltid en risk att en aktör utan kollektivavtal vinner kontraktet, därför måste vi se till att säkra personalövertagandet, även genom krav i den enskilda upphandlingen.

Nästa invändning är att krav på personalövertagande skulle vara olagligt. Här säger olika jurister olika saker. Regeringen har dock alltid varit tydlig med att man anser kraven vara fullt lagliga och gett sin myndighet i uppdrag att tydliggöra processen i arbetet. Att lokalt stå på sidan om och hävda att juridiken inte håller är inte att ta ansvar inför Norrbottens väljare.

Jag vet att du som ansvarig politiker värnar om att Norrbottens invånare ska ha en säker och trygg kollektivtrafik. Därför är det enda rätta att se till att personalövertagande finns med i upphandlingsunderlaget. Det är du som politiker som har möjlighet att ge arbetsgivaren de resurser som behövs för att Kommunals medlemmar i trafiken ska få de bästa förutsättningarna att kunna sköta sina arbeten.

Läs hela rapporten på kommunal.se.

För Kommunal Norrbotten

Zara Leghissa
AvdelningsordförandeHur får artikeln dig att känna?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Vill du kommentera artikeln? Vi har tills vidare lagt ner våra kommentarfält och satsar i stället på att föra dialog i sociala medier via Twitter och Faceboook. Om skribenten valt att offentliggöra sina personliga kontaktuppgifter så hittar du dessa ovan.
Gillade du den här artikeln? Läs också: